‘Creixem per millorar’
Campanya publicitaria per Caixa Laietana.
Advertising campaign for Caixa Laietana, a Catalan savings bank.

2010


 


Insercions en premsa