El Nacional, Santo Domingo
Redisseny del primer diari de la tarda de la República Dominicana.
Redesign of the main evening newspaper in the Dominican Republic.

[CASES I ASSOCIATS] 2009


Portada abans i després del redisseny:
Front page, before and after the new design: